سیمان تیپ ۵

توضیحات

این نوع سیمان با مشخصات مطرح شده در استاندارد ملی ایران به شماره ISIRI-389 و استاندارد ASTM-C150 آمریكا به عنوان سیمان پرتلند اصلاح شده تولید می شود ، مصرف ویژه آن در ساخت بتن هایی است كه حرارت هیدراتاسیون متوسط برای آنها ضرورت داشته است .
این سیمان با عنوان سیمانی با مقاومت بالا در مقابل تهاجم سولفاتها شناخته شده است . لذا در مواردی كه خطر سولفاته شدن بتن را تهدید نماید از این سیمان استفاده می گردد .

سیمان و کلینکر

كاربرد و مزایا :
- استفاده در شرایط محیطی خورنده و مرطوب ، در تماس با آب های زیرزمینی و آبهای جاری
- مناسب فونداسیون سازه های دریائی و سازه هایی در محیط های كاملا خورنده .
-در بتن ریزیهای نسبتا حجیم ، فونداسیونها ، كانالهای آبیاری .
- با مزیت مقاومت بالا در برابر تهاجم سولفاتها برای ساخت لوله های بتنی ، كانالهای آب و فاضلاب
- دوام بتن در شرایط نامناسب محیطی .

آنالیز
سیمان و کلینکر