سیمان تیپ ۴۲۵-۱

توضیحات

این نوع سیمان مطابق با مشخصات مطرح شده در استاندارد ملی ایران به شماره ISIRI-389 و استاندارد آمریكا ASTM-C150 تولید می شود و مشخصات شیمیائی و فیزیكی سیمان 325-1 را دارا می باشد ، لیكن حرارت هیدراتاسیون بیشتر ، گیرش سریعتر و مقاومت اولیه و نهائی بیشتر از ویژگی های آن نسبت به سیمان 325-1 می باشد .

سیمان و کلینکر

این سیمان در همه سازه های بتنی مسلح و غیرمسلح كه نیاز به مقاومت زودرس در مقایسه با نوع 1-325 را دارد ، استفاده می شود و شامل ستونها ، سقفها ، دال پل ها ، سازه هائی كه نیاز به قالب برداری سریع می باشد و همچنین در هوای سرد مورد استفاده قرار می گیرد، توصیه می شود .
این نوع سیمان به علت حرارت هیدراتاسیون بالا ، كنترل شده مصرف گردد و صرفا در محل هایی كه اثرات مخرب سولفات كم می باشد استفاده شود .

آنالیز
سیمان و کلینکر